Thông báo: Do tình hình biến động tỉ giá đồng NDT nên từ ngày 30/10 công ty chúng tôi điều chỉnh giá đồng NDT theo thị trường, tất cả các đơn hàng đặt cọc từ ngày 30/10 được điều chỉnh theo mức giá 1 NDT = 3860 , xin trân trọng cảm ơn quý khách
Tìm kiếm sản phẩm bằng Baidu
Hướng dẫn 10/07/2018

nguonhangtrungquoc.com.vn