Thông báo: Do tình hình biến động tỉ giá đồng NDT nên từ ngày 28/5công ty chúng tôi điều chỉnh giá đồng NDT theo thị trường, tất cả các đơn hàng đặt cọc từ ngày 28/5 được điều chỉnh theo mức giá 1 NDT = 3790VND, xin trân trọng cảm ơn quý khách
Tìm kiếm sản phẩm bằng Baidu
Hướng dẫn 10/07/2018

nguonhangtrungquoc.com.vn